Berezikov-2016-02-18-Nucleic-Acids-Res.

18 February 2016

Chereji RV, Kan TW, Grudniewska MK, Romashchenko AV, Berezikov E, Zhimulev IF, Guryev V, Morozov AV, Moshkin YM (2016) Genome-wide profiling of nucleosome sensitivity and chromatin accessibility in Drosophila melanogaster. Nucleic Acids Research.

 

Back to previous page